• Nauczyciele Świetlicy

    • PRZYDZIAŁ GRUP, KLAS I WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY

     W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

     Nr grupy

     Klasa

     Wychowawca świetlicy Szkolnej

     I

     1A

     p. Jolanta Matyjasek

     II

     1B

     p. Janina Radziejewska

     III

     1C

     p. Ewa Brzozowska

     IV

     1D

     p. Julita Czetyrbok

     V

     2A

     p. Dominika Kaczorowska

     VI

     2B

     p. Elżbieta Szulc

     VII

     2C

      

     VIII

     3A

     p. Mariusz Jodkowski

     IX

     3B

     p. Wiesława Góralska

     X

     3C

     p. Marzena Pieróg

     XI

     4

     p. Marzena Pieróg,
     p. Ewa Brzozowska

       

     Kierownik Świetlicy: p. Jolanta Oleszek
     przyjmuje: wtorek godz. 15:00-17:00

      


      

  • Kontakt

   • 22 632-14-60 / 22 632-01-19
   • Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
   • ul. Grenady 16 01-154 Warszawa
   • szkpodst386@gmail.com
   • 22 632-14-60