• RAMOWY PLAN DNIA

    • RAMOWY PLAN DNIA

     W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH.

      

     Godzinowy Przebieg czynności stałych

      

     7.00 - 8.00 Witamy Was!
      

     • bawię się w kącikach zainteresowań
     • uczestniczę w zabawach konstrukcyjnych
     • uczestniczę w działalności plastycznej, technicznej

      

     8.30 - 9.00 Śniadanie, czynności porządkowe

      

     • edukacja poprzez zabawę - zajęcia planowane zgodne z podstawą programową
     • zabawy integracyjne, ruchowe, zabawy przy akompaniamencie muzyki (min. zajęcia rytmiczne)
     • przygotowuję się do śniadania czynności higieniczne

      

     9.00 - 11.30 Powitanie w kręgu
      

     Odkrywam, przeżywam, przyswajam - edukacja poprzez zabawę -

     zajęcia planowane zgodne z podstawą programową

     •  uczestniczę w zajęciach dydaktycznych (min. z zakresu edukacji zdrowotnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej itp.)

     Jestem aktywny ruchowo

     • zgodnie bawię się ze swoimi kolegami w grupie
     • uczestniczę w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych na

     świeżym powietrzu

     • prowadzę obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w

     naturalnym środowisku

     Gdy pada deszcz bawię się w sali rekreacji, w sali gimnastycznej

     z użyciem sprzętu sportowego, uczestniczę w grach i zabawach

     zespołowych

      

     11.30- 12.00 Obiad w stołówce szkolnej, czynności higieniczne, porządkowe, relaks poobiedni
      

     • słucham bajek i opowiadań w interpretacji nauczyciela,
     • słucham muzyki relaksacyjnej
     • uczestniczę w zajęciach rozwijających

      

     12.30-13.00 Język Angielski- 2 razy w tygodni

      

     13.00 -Wesołe popołudnie / podejmuję aktywność własną

     14.30- Podwieczorek

     14.45 -Wesołe popołudnie

     • biorę udział w zabawach tematycznych, badawczych, tanecznych

     ze śpiewem, ruchowych, plastycznych

     • słucham czytanych przez nauczyciela książek, czasopism
     • bawię się z tekstem literackim
     • pracuję indywidualnie z nauczycielem
     • uczestniczę w zajęciach dodatkowych
     • uczę się czynności porządkowych w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych

      

     16:00 -17.00 Do zobaczenia szkoło! ☺

     • żegnam się z nauczycielem oraz rówieśnikami

     Zabawy w kącikach zainteresowań

      

  • Kontakt

   • 22 632-14-60 / 22 632-01-19
   • Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
   • ul. Grenady 16 01-154 Warszawa
   • szkpodst386@gmail.com
   • 22 632-14-60