• Szkoła Pamięta

    •  

     Uczniowie Naszej Szkoły wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukcji Narodowej " Szkoła Pamięta", której celem jest organizowanie działań upamiętniających  ważne postacie oraz wydarzenia.

     Koordynatorem tych działań jest Pani Elżbieta Brykowska oraz Pan Lucjan Wojtowicz.

     Prace porządkowe wykonane przez uczniów w tym roku:

      Uporządkowany grób Jana Peuckera ( 1824 - 1861 ).

     Jan Peucker - Oficer wojsk rosyjskich w Warszawie,  nie chciał uczestniczyć w zbrojnym wystapieniu w dniu 7 IV 1861 r. przeciwko manifestującej ludności Warszawy. Pozbawił sie zycia wystrzałem z pistoletu.

     W jego pogrzebie wzięły udział tłumy mieszkańców miasta. Z tej okazji został wybity srebrny medal z nazwiskiem i datą śmierci Peukera.

     Pochodził z Kurlandii - regionu historycznego nad Morzem Bałtyckim ( obecnie na Łotwie ).

     Nagrobek  to pomnik z głazu narzutowego. Głaz jest ozdobiony żeliwnym krzyżem oraz tabliczką inskrypcyjną. Żelazne detale nagrobka nadają całości romantyczną stylistykę. Krzyż ,,porośnięty" jest żeliwnym bluszczem, a inskrypcję umieszczono na ,,żelaznym pergaminie".

     Aleja D, gr. 85

      

     Zdjęcie nr 2 -  Kaplica grobowa: proj. Jan Kacper Heurich.

     Pochowany jest tu m.in.  

     Aleksander Jan Janasz ( 1850 - 1930 ) - jeden z pionierów hodowli roślin i nasiennictwa w Polsce, wyhodowane przez niego w Dańkowie w XIX w. buraki osiągnęły w skali światowej najwyższy procent cukru. Autor jednego z pierwszych opracowań teoretycznych w zakresie doświadczalnictwa rolniczego; założyciel i prezes Związku Polskich Hodowców i Wytwórców Nasion.

     Aleja D, gr. 19

      

     Uczniowie zapalili również znicze przy tablicy na starym murze cmentarza upamiętniającej walki o Warszawę w czasie powstania listopadowego i Jana Peuckera.

      

  • Kontakt

   • 22 632-14-60 / 22 632-01-19
   • Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
   • ul. Grenady 16 01-154 Warszawa
   • szkpodst386@gmail.com
   • 22 632-14-60