• Zintegrowany System Doradztwa Zawodowego ZIT WOF

    • Drodzy Uczniowie,

     Z dniem 1 września 2017 r. przystąpiliśmy do unijnego projektu "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa   Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF", którego celem jest podniesienie wsród uczniów kompetencji kluczowych w zakresie   budoawnia własnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy. W ramach tego projektu -   grupa naszych uczniów będzie uczestniczyła w wielu zajęciach, spotkaniach  i warsztatch dotyczących różnych zawodów.

     Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest Pani Alina Smosarska - szkolny doradca zawodowy oraz Pani Jolanta Oleszek - pedagog szkolny.

     Poniżej znajdziecie wszystkie materiały informujące o realizacji projektu.
     Osoby zainteresowane uczestniczeniem w projekcie mogą zgłosić się do szkolnego koordynatora i dopisać się do listy uczestników.

     plakat_projekt.pdf

     Opis_projektu.pdf

     REGULAMIN_PROJEKTU.pdf

     FORMULARZ_REKRUTACYJNY_UCZNIA.pdf

     Oswiadczenie_uczestnika_Projektu.pdf

      

      

  • Kontakt

   • 22 632-14-60 / 22 632-01-19
   • Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
   • ul. Grenady 16 01-154 Warszawa
   • szkpodst386@gmail.com
   • 22 632-14-60