• Karta Miejska

    • Szanowni Państwo, 
     Zarząd Transportu Miejskiego przygotowała platformę, która umożliwia rodzicom oraz opiekunom prawnym dzieci przyjętych do klas 1 Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 składanie drogą elektroniczną wniosków o wydanie
     KARTY UCZNIA.
      

     Link dedykowany wyłącznie dla naszej Szkoły:
     https://kartaucznia.ztm.waw.pl/ab9e7f41

      

     W załączeniu  "Instrukcja" do elektronicznego składania wniosków:
     INSTRUKCJA.pdf
      

      
  • Kontakt

   • 22 632-14-60 / 22 632-01-19
   • Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
   • ul. Grenady 16 01-154 Warszawa
   • szkpodst386@gmail.com
   • 22 632-14-60