Nawigacja

Strefa Ucznia

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020

W plikach do pobrania znajduje się „Harmonogram działań gimnazjalisty” oraz „Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej” w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 (harmonogramy zostały przygotowane na podstawie Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020).

Na stronie internetowej Biura Edukacji w zakładce „Dla ucznia i rodzica” >> „Rekrutacja” >> „Po szkole podstawowej/po gimnazjum” będą ukazywać się komunikaty, w których szczegółowo będziemy informować o przebiegu rekrutacji.

harmonogram_dzialan_gimnazjalisty(2).pdf

harmonogram_dzialan_ucznia_szkoly_podstawowej(2).pdf