Nawigacja

RAMOWY PLAN DNIA

RAMOWY PLAN DNIA

W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH.

 

Godzinowy Przebieg czynności stałych

 

7.00 - 8.00 Witamy Was!
 

 • bawię się w kącikach zainteresowań
 • uczestniczę w zabawach konstrukcyjnych
 • uczestniczę w działalności plastycznej, technicznej

 

8.30 - 9.00 Śniadanie, czynności porządkowe

 

 • edukacja poprzez zabawę - zajęcia planowane zgodne z podstawą programową
 • zabawy integracyjne, ruchowe, zabawy przy akompaniamencie muzyki (min. zajęcia rytmiczne)
 • przygotowuję się do śniadania czynności higieniczne

 

9.00 - 11.30 Powitanie w kręgu
 

Odkrywam, przeżywam, przyswajam - edukacja poprzez zabawę -

zajęcia planowane zgodne z podstawą programową

 •  uczestniczę w zajęciach dydaktycznych (min. z zakresu edukacji zdrowotnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej itp.)

Jestem aktywny ruchowo

 • zgodnie bawię się ze swoimi kolegami w grupie
 • uczestniczę w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych na

świeżym powietrzu

 • prowadzę obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w

naturalnym środowisku

Gdy pada deszcz bawię się w sali rekreacji, w sali gimnastycznej

z użyciem sprzętu sportowego, uczestniczę w grach i zabawach

zespołowych

 

11.30- 12.00 Obiad w stołówce szkolnej, czynności higieniczne, porządkowe, relaks poobiedni
 

 • słucham bajek i opowiadań w interpretacji nauczyciela,
 • słucham muzyki relaksacyjnej
 • uczestniczę w zajęciach rozwijających

 

12.30-13.00 Język Angielski- 2 razy w tygodni

 

13.00 -Wesołe popołudnie / podejmuję aktywność własną

14.30- Podwieczorek

14.45 -Wesołe popołudnie

 • biorę udział w zabawach tematycznych, badawczych, tanecznych

ze śpiewem, ruchowych, plastycznych

 • słucham czytanych przez nauczyciela książek, czasopism
 • bawię się z tekstem literackim
 • pracuję indywidualnie z nauczycielem
 • uczestniczę w zajęciach dodatkowych
 • uczę się czynności porządkowych w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych

 

16:00 -17.00 Do zobaczenia szkoło! ☺

 • żegnam się z nauczycielem oraz rówieśnikami

Zabawy w kącikach zainteresowań