Nawigacja

Nauczyciele Świetlicy

PRZYDZIAŁ GRUP, KLAS I WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Nr grupy

Klasa

Wychowawca świetlicy Szkolnej

I

1A

p. Dominika Kaczorowska

II

1B

p. Elżbieta Szulc

III

1C

p. Magdalena Astrau - Pajka

IV

1D

p. Ewa Oracz

V 2A p. Mariusz Jodkowski

VI

2B

p. Wiesława Góralska

VII

2C

p. Marzena Pieróg


VIII

3A

p. Janina Radziejewska,
p. Artur Mokrzyński

IX

3B, 3D

p. Ewa Brzozowska,
p. Hanna Rudzka

X 3C p. Jolanta Matyjasek

 

 

Kierownik Świetlicy: p. Jolanta Oleszek
przyjmuje: wtorek godz. 15:00-17:00