Nawigacja

Informacje ogólne

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ JUŻ DZIŚ

Szanowni Państwo ,

W roku szkolnym 2020/2021 świetlica szkolna obejmie swoją opieką uczniów klas 1- 4.

Świetlica pracuje w godzinach 7.00-17.30.

Warunkiem zgłoszenia dziecka do świetlicy jest wypełnienie i złożenie deklaracji zapisu na bieżący rok szkolny. W deklaracji umieszczono prośbę o podanie numeru telefonu do natychmiastowego kontaktu w razie wystąpienia objawów chorobowych. Proszę o podanie takiego numeru, pod którym jesteście Państwo dostępni.

Jest to wymóg sanitarny wynikający z wytycznych GIS, MZ i MEN .

 Od 20.08.2020r. ruszają zapisy. Deklaracja zgłoszenia dziecka do świetlicy jest dostępna na stronie internetowej w zakładce świetlica. 
Deklaracja_2020.docx

Karty można osobiście składać u kierownika świetlicy p. Jolanty Oleszek ,

w sekretariacie szkoły lub zeskanowane wysłać na adres e-mail:
swietlicasp386@gmail.com

Na stronie internetowej dostępny jest regulamin świetlicy. Proszę o zapoznanie.

Złożenie deklaracji jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania i akceptacji treści regulaminu.

W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny 22 632 14 60.